At tax time, it helps to remember that if your tax obligation has increased from the previous year, it's usually because you're enjoying more income. That's a situation to which most of us aspire. Higher taxes are a price that we pay for greater success.
Richard Carlson
A person doesn't know how much he has to be thankful for until he has to pay taxes on it.
Anonymous

Relief Procedures for Certain Former Citizens

Het opzeggen van de Amerikaanse nationaliteit is een grote beslissing. Een onomkeerbare stap, maar wel een stap die voor sommige personen noodzakelijk is. Heeft u bijvoorbeeld geen Social Security Number en wil de Nederlandse bank dat u dat SSN wel doorgeeft, dan is soms de enige mogelijkheid om uw bankrekeningen te behouden, het opzeggen van het Amerikaanse staatsburgerschap. Hierdoor kan worden aangetoond dat u geen US citizen meer bent, waardoor de bank u niet meer mag weigeren als klant. Alle rapportageverplichtingen houden op, de dag nadat de Amerikaanse nationaliteit is opgezegd. 

Amerika beseft dat het soms een last is om staatsburger te zijn, door de extra rapportageverplichtingen. Vandaar dat er een relatief nieuwe procedure in het leven geroepen is: Relief Procedures for Certain Former Citizens. Om deze procedure te mogen volgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voldoet u aan de voorwaarden, dan mag per direct de Amerikaanse nationaliteit worden opgezegd, het zogenoemde renouncen. De renunciation moet plaatsvinden op een ambassade of consulaat. Dat verschilt per land. 

Nadat u de US nationaliteit hebt opgezegd, bestaat nog wel de verplichting om een aantal zaken naar de IRS en Fincen op te sturen. Namelijk 6 jaar een Amerikaanse belastingaangifte van de 5 jaar voorafgaand aan de opzegging en een afsluitende aangifte over het jaar waarin is opgezegd. Dit kan alleen met terugwerkende kracht na de opzegging worden opgestuurd naar de IRS. Daarnaast moet voor 6 jaar de stand van alle niet-Amerikaanse bankrekeningen doorgegeven worden door middel van de FBAR. En als derde moet u een slotverklaring afleggen, Form 8548. Hierin wordt aangegeven wat de waarde van al uw bezittingen was op de dag van opzegging en wat uw Amerikaanse belastingplicht in de afgelopen 6 jaar is geweest. 

De looptijd van de gehele procedure kan 1,5 tot 3 jaar duren, afhankelijk van uw afspraak bij de ambassade of consulaat. 

Tijdens de intake zal ik de voorwaarden waaraan u moet voldoen toelichten. We bespreken dan of de Relief Procedure voor u geschikt is, over welke jaren we de aangifte gaan opstellen en wat de kosten zullen zijn. 

Terug naar Diensten

Neem contact op

Heeft u vragen over uw situatie of uw Amerikaanse verplichtingen? Wilt u weten wat u moet doen? Neem gerust contact op. Ik leg u uit wat uw eventuele verplichtingen zijn, welke stappen u moet nemen en wat daarvan de consequenties zijn. In een gratis gesprek leg ik ook uit wat de kosten zijn als er verder actie moet worden ondernomen. 

Ik wil graag in contact komen