A person doesn't know how much he has to be thankful for until he has to pay taxes on it.
Anonymous
Today, it takes more brains and effort to make out the income-tax form than it does to make the income.
Alfred E. Neuman
The hardest thing in the world to understand is the income tax.
Albert Einstein

Werkwijze

In vier stappen verzorg ik de Amerikaanse aangifte. Hieronder vind je mijn werkwijze. 

Free intake

We plannen een vrijblijvend en gratis telefonische afspraak in om uw situatie te bespreken. Op basis van dit gesprek wordt een offerte opgesteld. We nemen alle relevante gegevens door. Ook uw vragen wat betreft uw situatie met betrekking tot de Amerikaanse belastingplicht worden doorgenomen. 

Meer weten?

Offerte/quote

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een offerte opgesteld. Heeft u verder nog vragen, of mist u gegevens, dan kunt u altijd contact opnemen. Gaat u akkoord met de offerte, dan ontvang ik graag een e-mail ter bevestiging.


Meer weten?

Verwerking

Na betaling van een aanbetalingsfactuur, en nadat alle gegevens zijn aangeleverd, wordt er aan uw aangifte gewerkt. Afhankelijk van de complexiteit duurt dit 2 tot 4 weken. Ontbreken er nog gegevens, dan wordt er snel contact opgenomen.

Meer weten?

Afsluiting

Heeft u het volgende jaar nog een aangifteplicht, dan neem ik in januari van het volgende jaar contact met u op. U kunt dan aangeven of u nog wilt samenwerken.

Meer weten?

Neem contact op

Heeft u vragen over uw situatie of uw Amerikaanse verplichtingen? Wilt u weten wat u moet doen? Neem gerust contact op. Ik leg u uit wat uw eventuele verplichtingen zijn, welke stappen u moet nemen en wat daarvan de consequenties zijn. In een gratis gesprek leg ik ook uit wat de kosten zijn als er verder actie moet worden ondernomen. 

Ik wil graag in contact komen