A person doesn't know how much he has to be thankful for until he has to pay taxes on it.
Anonymous
Death, taxes and childbirth! There's never any convenient time for any of them.
Margaret Mitchell

Verwerking

Na betaling van de aanbetalingsfactuur en nadat alle gegevens zijn aangeleverd, wordt er aan uw aangifte gewerkt. Afhankelijk van de complexiteit duurt dit 2 tot 4 weken. Ontbreken er nog gegevens, dan wordt er snel contact opgenomen.

Er wordt met een eenvoudige checklist gewerkt, zodat het niet moeilijk is alle relevante gegevens aan te leveren.

Zodra de concepten van de aangifte gereed zijn, wordt er contact opgenomen. We nemen samen kort de aangifte door. Eventuele aanvullende kosten, dan wel een vermindering van de werkzaamheden worden zoveel mogelijk direct doorgegeven. Na schriftelijk akkoord op de aangifte wordt de eindfactuur opgesteld aan de hand van het daadwerkelijk geleverde werk.

Zodra deze factuur betaald is, wordt de aangifte toegestuurd, dan wel elektronisch ingediend.

Terug naar Werkwijze

Neem contact op

Heeft u vragen over uw situatie of uw Amerikaanse verplichtingen? Wilt u weten wat u moet doen? Neem gerust contact op. Ik leg u uit wat uw eventuele verplichtingen zijn, welke stappen u moet nemen en wat daarvan de consequenties zijn. In een gratis gesprek leg ik ook uit wat de kosten zijn als er verder actie moet worden ondernomen. 

Ik wil graag in contact komen