At tax time, it helps to remember that if your tax obligation has increased from the previous year, it's usually because you're enjoying more income. That's a situation to which most of us aspire. Higher taxes are a price that we pay for greater success.
Richard Carlson
Today, it takes more brains and effort to make out the income-tax form than it does to make the income.
Alfred E. Neuman
Death, taxes and childbirth! There's never any convenient time for any of them.
Margaret Mitchell

Algemene informatie

US belastingaangifte

Als Amerikaans staatsburger of als green card houder heeft u de verplichting om in Amerika aangifte te doen van alle inkomsten. Waar het wereldwijd gebruikelijk is dat er alleen belastingaangifte wordt gedaan in het land waar men woont en werkt, is dat voor Amerikanen niet het geval. Woont u buiten Amerika, dan moet er toch aangifte van uw inkomen in Amerika worden gedaan. Dat betekent nog niet dat u moet betalen. Amerika heeft met veel landen een belastingverdrag gesloten, waarin is vastgelegd welk land over welke inkomsten belasting mag heffen.

De Amerikaanse aangifteplicht bestaat uit twee aparte rapportages. De belangrijkste rapportage is de aangifte (tax return of Form 1040) voor als u inkomsten hebt. Zijn de inkomsten uit loondienst boven een bepaalde drempel, dan moet u in de Verenigde Staten aangifte doen. Deze drempel is ieder jaar hoger en heet de standard deduction. Voor 2022 is deze drempel $ 12.950,00.

Bent u niet in loondienst, maar zelfstandige (ZZP’er of self-employed), dan is de drempel vele malen lager, namelijk bij een inkomen van $ 400,00 moet men in Amerika al aangifte doen.

Ontvangt u inkomsten (of heeft u verliezen) uit vermogen, zoals rente en dividend, of door verkoop van aandelen of crypto currencies, dan moet dit ook in de Amerikaanse aangifte worden opgenomen. Al met al een is de Amerikaanse aangifte een wat complexere aangifte dan de Nederlandse belastingaangifte. Tenslotte kunnen de meeste mensen de Nederlandse aangifte gewoon zelf doen.

FBAR

De tweede rapportage is lastig uit te leggen. Vroeger werd vanuit Amerika geld weggesluisd naar het buitenland en bleven de inkomsten op die rekeningen uit zicht van de Amerikaanse belastingdienst. Amerika heeft toen besloten dat ze van alle Amerikanen willen weten of en welke rekeningen ze in het buitenland hebben, door middel van de FATCA-wetgeving. De andere landen zijn hiermee akkoord gegaan. 

Nu is iedere Amerikaan verplicht zijn niet-Amerikaanse rekeningen op te geven aan een speciaal instituut, de Fincen. Dat doorgeven van alle buitenlandse rekeningen moet door middel van de Foreign Bank and Financial Accounts Report (de FBAR). Deze FBAR is slechts een meldplicht en leidt niet tot belastingheffing. De FBAR moet ieder jaar opnieuw worden ingediend, waarbij men alle rekeningen waar men toegang toe heeft opgeeft, met daarbij het hoogste bedrag gedurende het jaar dat op iedere rekening separaat heeft gestaan.

Streamlined Foreign Offshore procedure (inkeerregeling)

De Streamlined Foreign Offshore procedure (SFO) is opgetuigd door de IRS, zodat citizens die nooit eerder aangifte hebben gedaan, of dat een tijdje vergeten zijn te doen, dat alsnog kunnen doen, zonder risico op een boete. Bij de SFO kan men dus zonder problemen inkeren bij de Amerikaanse belastingdienst. Er moet wel een complexe procedure worden doorlopen, die ik voor u kan opstellen.

Bij de SFO dient u met terugwerkende kracht aangifte van alle inkomsten en uw vermogen te doen. De SFO bestaat uit 3 jaar aangifte van uw inkomen door middel van een US belastingaangifte en 6 jaar aangifte van de waarde op uw buitenlandse, niet-Amerikaanse, bankrekeningen (FBAR). Deze rapportages moeten samen met een verklaring dat u niet opzettelijk geen aangifte hebt gedaan worden ingediend. 

Als u deze procedure gevolgd hebt, bent u ingekeerd. Vanaf dat moment moet u ieder jaar aangifte van uw inkomen doen en uw FBAR indienen.

Om een SFO procedure te kunnen indienen heeft u een social security number nodig.

Relief Procedures for Certain Former Citizens 

Heeft u geen social security number (SSN) en wilt u van uw Amerikaanse nationaliteit af, dan kan dat ook zonder SSN. Daartoe is een speciale regeling in het leven geroepen door de IRS, de zogeheten Relief Procedures for Certain Former Citizens.

Belangrijk om te weten is dat hieraan een aantal voorwaarden verbonden zijn. Deze kan ik toelichten in een telefonische afspraak. Voor de Relief Procedure moet u eerst uw Amerikaanse nationaliteit opzeggen, voordat u de afsluitende aangiften gaat indienen. Dat kan alleen als u een andere nationaliteit heeft, bijvoorbeeld als u ook Nederlands bent.

Nederlandse belastingaangifte

Woont en werkt u in Nederland, dan heeft Nederland meestal het recht van belastingheffing. Daartoe moet u aangifte in Nederland doen, ook als u geen uitnodiging van de belastingdienst ontvangt. Dit geldt ook als u een buitenlandse werkgever of opdrachtgever hebt. Bent u in loondienst van een Amerikaans bedrijf maar verblijft u in Nederland, dan moet u in Nederland belasting betalen, en moet u in de Amerikaanse aangifte een voorkoming van dubbele heffing claimen.

Voorkoming dubbele heffing

Voor een persoon in loondienst of zzp’er kunt u op twee manieren voorkomen dat u in twee landen belasting betaalt. U mag helaas niet kiezen in welk land u de belasting betaalt, daar hebben de meeste landen een afspraak over gemaakt. Als u in Nederland of een ander land woont, werkt en belasting betaalt, dan heeft Amerika twee regels voor het voorkomen van dubbele heffing.

- Foreign earned income exclusion

  De eerste methode is makkelijk. Tot een bedrag van $ 112.000 bruto-inkomen, mag u uitsluiten van heffing in Amerika. Dat inkomen moet wel verdiend zijn door arbeid. Simpel dus!

  - Foreign tax credit

   De tweede methode is lastiger. Ik kijk eerst wat u in Nederland of een ander land aan belasting heeft betaald over uw inkomen (box 1). Dat reken ik om naar dollars. In de Amerikaanse aangifte mag ik dan de Amerikaanse belasting verrekenen met de Nederlandse belasting. In Nederland is het belastingtarief bijna altijd hoger waardoor u in Amerika niet hoeft te betalen. 

   Passief inkomen

    In Amerika hebben ze geen box 3 belasting (op vermogen), maar kijken ze naar de daadwerkelijke inkomsten uit vermogen (passive income). Verhuurt u een woning, heeft u aandelen of ontvangt u rente op uw bankrekening? Dan is inkomen daaruit belast in Amerika. Heeft u veel inkomsten uit vermogen (dus ook veel vermogen), dan betaalt u in Nederland vaak box 3 belasting. Deze inkomsten uit vermogen moet u in Amerika opgeven, en dan reken ik uit wat u daarover moet betalen in de US. Gelukkig mag ik de box 3 belasting aftrekken van de US belasting. Soms is er dan nog wel een klein bedrag over dat u moet betalen in de US. Vervelend, maar niet altijd te voorkomen.

    Betaling aan Amerika

    Heeft u een betalingsverplichting aan de US overheid, dan kunt u het beste geld overmaken met een US bankrekening. Deze is eenvoudig te openen bij Wise. De IRS (de Amerikaanse belastingdienst) accepteert geen geld van buitenlandse rekeningen. Of u kunt betalen met een credit card, tegen de vaak hoge geldende tarieven.

    Beleggen

    Als Amerikaan in het buitenland is het lastig om bij banken een investeringsrekening te openen. Dat komt omdat deze banken u moeten melden aan het ministerie van buitenlandse zaken, die op haar beurt weer de Amerikaanse overheid moet inlichten. De meeste banken hebben daar geen zin in, en nemen dus geen Amerikanen aan als investeringsklant.

    Interactive Brokers

     Er is echter een online bank, die vanuit Amerika opgericht is, Interactive Brokers. Als u daar wilt investeren, dan geeft u op dat u Amerikaan bent, met een SSN. Zij geven uw gegevens door aan de IRS, en stellen een Form 1099 voor u op. Dit formulier geeft duidelijk weer wat de inkomsten uit uw beleggingen zijn geweest. Met Form 1099 is dit eenvoudig te rapporteren in de US aangifte.

     Is het u toch gelukt om te investeren bij een Nederlandse bank, dan moet u zorgen dat u deze investeringen heel goed bijhoudt. De Nederlandse banken houden voor hun klanten namelijk niet bij welke aandelen er zijn gekocht, wanneer of voor welke prijs. Ze rapporteren dus ook niet wat uw winst is, met een first-in/first-out schema. Dat is wel wat de IRS wil zien. Dus moet u zelf deze gegevens bijhouden. Moeilijk om te doen, vandaar de aanbeveling van Interactive Brokers. En neen, ik heb daar geen aandelen in en ik krijg ook geen aanbrengfee of kickback van Interactive Brokers.

     Neem contact op

     Heeft u vragen over uw situatie of uw Amerikaanse verplichtingen? Wilt u weten wat u moet doen? Neem gerust contact op. Ik leg u uit wat uw eventuele verplichtingen zijn, welke stappen u moet nemen en wat daarvan de consequenties zijn. In een gratis gesprek leg ik ook uit wat de kosten zijn als er verder actie moet worden ondernomen. 

     Ik wil graag in contact komen