Death, taxes and childbirth! There's never any convenient time for any of them.
Margaret Mitchell
At tax time, it helps to remember that if your tax obligation has increased from the previous year, it's usually because you're enjoying more income. That's a situation to which most of us aspire. Higher taxes are a price that we pay for greater success.
Richard Carlson

Offerte/quote

Ik werk met een standaard prijslijst. In de offerte wordt alles opgenomen om een complete aangifte af te kunnen ronden, inclusief de aanvullende formulieren. Dit wordt tijdens het intakegesprek zoveel mogelijk al aangegeven. Mocht tijdens het verwerken van de gegevens blijken dat er meer Amerikaanse formulieren nodig zijn, omdat niet alle gegevens tijdens de offertefase bekend waren, dan worden aanvullende kosten aan de hand van de prijslijst doorgegeven en doorberekend. De prijslijst wordt met de offerte meegestuurd. 

Blijkt bijvoorbeeld dat u meer bankrekeningen heeft, dan tijdens het gesprek is opgegeven, dan kunnen aanvullende kosten worden doorberekend. Dat is ook het geval indien u meer vermogen heeft dan in eerste instantie bekend was. De IRS wil bij een vermogen boven $ 200.000 vaak aanvullende informatie ontvangen. Ook verhuurde woningen kunnen leiden tot een verhoging van de kosten, en daarmee een hogere eindfactuur. 

Het is dus van belang om zo veel mogelijk informatie te delen bij het intake gesprek om tot een complete en correcte offerte te komen. 

In het omgekeerde geval, mochten er minder werkzaamheden nodig zijn, dan worden deze kosten ook niet doorberekend. De eindfactuur wordt altijd opgemaakt op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. 

Terug naar Werkwijze

Neem contact op

Heeft u vragen over uw situatie of uw Amerikaanse verplichtingen? Wilt u weten wat u moet doen? Neem gerust contact op. Ik leg u uit wat uw eventuele verplichtingen zijn, welke stappen u moet nemen en wat daarvan de consequenties zijn. In een gratis gesprek leg ik ook uit wat de kosten zijn als er verder actie moet worden ondernomen. 

Ik wil graag in contact komen