A person doesn't know how much he has to be thankful for until he has to pay taxes on it.
Anonymous
Death, taxes and childbirth! There's never any convenient time for any of them.
Margaret Mitchell

Streamlined Foreign Offshore procedure

De Amerikaanse overheid heeft ingezien dat er veel Amerikanen in het buitenland wonen die niet weten of wisten van hun aangifteplicht. Daartoe hebben ze deze Streamlined Foreign Offshore (SFO) procedure in het leven geroepen. Aan deze regeling zal ooit een keer een einde komen, maar voorlopig is daar niets van bekend. 

De SFO procedure bestaat uit 3 delen: 3 jaar aangifte van al het wereldwijde inkomen, 6 jaar FBAR en een verklaring waarin staat dat u niet opzettelijk geen aangifte hebt gedaan. De aangifte bestaat uit een Form 1040 met allerlei bijlagen. Hierin wordt het wereldwijde inkomen opgenomen en gerapporteerd aan Amerika. De FBAR is een rapportage van al uw niet-Amerikaanse bankrekeningen. De verklaring is een non-willful statement, Form 14653. 

Om een SFO procedure te kunnen volgen, is een Social Security Number nodig. Zonder zo'n SSN kan de procedure niet gevolgd worden. 

De aangiften en de non-willful statement moeten opgestuurd worden naar de IRS. De FBAR's dienen apart ingediend te worden, bij FINCEN. 

Terug naar Diensten

Neem contact op

Heeft u vragen over uw situatie of uw Amerikaanse verplichtingen? Wilt u weten wat u moet doen? Neem gerust contact op. Ik leg u uit wat uw eventuele verplichtingen zijn, welke stappen u moet nemen en wat daarvan de consequenties zijn. In een gratis gesprek leg ik ook uit wat de kosten zijn als er verder actie moet worden ondernomen. 

Ik wil graag in contact komen